Dnia 16 września 2021r w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu odbyło się walne zebranie organizacyjne przedstawicieli wychowanków MDK z każdej pracowni.

Zebranie prowadziła pani Ala Bochniak, opiekun Samorządu Wychowanków. Na zebraniu przedstawiony został plan pracy oraz harmonogram działań na obecny rok szkolny. Najważniejszą częścią zebrania były wybory władz Samorządu Wychowanków na rok szkolny 2021/2022.

Wyniki tajnego głosowania:

Przewodnicząca: Wiktoria Pokrywka– wychowanka zajęć wokalnych prowadzonych przez pana Pawła Kołodziejczyka

Zastępca przewodniczącej: Miłosz Duda– wychowanek zajęć szachowych prowadzonych przez pana Andrzeja Czochrę

Sekretarz: Gabriela Bednarska– wychowanka Zespołu Tanecznego „Kornelki”, prowadzonego przez panią Alę Bochniak.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Skip to content