Dnia 20 września 2023 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu odbyło się walne zebranie organizacyjne przedstawicieli wychowanków MDK z każdej pracowni. Zebranie prowadziła pani Ala Bochniak, opiekun Samorządu Wychowanków. Na zebraniu przedstawiony został plan pracy oraz harmonogram działań na obecny rok szkolny. Najważniejszą częścią zebrania były wybory władz Samorządu Wychowanków na rok szkolny 2023/2024.

W wyniku tajnego głosowania reprezentantem Samorządu Wychowanków MDK został Miłosz Duda wychowanek zajęć szachowych prowadzonych przez pana Andrzeja Czochrę, zastępcą została Jagoda Wróbel wychowanka Eksperymentów plastycznych, prowadzonych przez panią Katarzynę Pleskaczyńską, a funkcja sekretarza przypadła Annie Wiater wychowance Zespołu Tańca Nowoczesnego „Rapis” prowadzonego przez panią Annę Antoszczak.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Skip to content