Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury
im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu
wita serdecznie wszystkich Rodziców

Rada Rodziców jest jednym ze statutowych organów placówki i działa na mocy art. 83 i art. 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), czyli tej samej ustawy, na mocy której działa nasza placówka.

Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców ogółu wychowanków MDK w Zamościu oraz wspieranie działalności statutowej placówki, jak również współpraca z Radą Pedagogiczną.

Wspieranie działalności statutowej Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu jest oparte przede wszystkim na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców. Głównym „sponsorem” tej działalności jesteście Państwo Wy – Rodzice każdego wychowanka naszej placówki.

Aby zachęcić Państwa do wpłat  na Radę Rodziców informujemy, że w każdym momencie możecie Państwo uzyskać informacje na temat dysponowania tymi środkami ( na co zostały przekazane, co za nie kupiono, komu udzielono pomocy). Działania te mają utwierdzić Państwa w przekonaniu, że Rada Rodziców jest potrzebna i trzeba ją wspierać finansowo, a pieniądze wpłacane nie są marnotrawione tylko z zamysłem wykorzystywane dla Naszych Dzieci.

Serdecznie prosimy o wsparcie!

Każda złotówka wpłacona przez każdego Rodzica wspiera edukację i lepszy rozwój jego dziecka.

Dzieci i ich rozwój jest najważniejszy! Warto o tym pamiętać!

Składka roczna w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 250 zł/25 zł za miesiąc ( istnieje możliwość opłat w 2 lub 10 ratach ).

KONTO RADY RODZICÓW
77 1240 2005 1111 0010 2983 0573
(Bank Pekao S.A.)    

W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, NAZWĘ ZAJĘĆ ORAZ IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

Skip to content