UWAGA: Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do złożenia wypełnionych i podpisanych przez rodzica lub opiekuna: oświadczenia, klauzuli zgody i zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku (wszystkie załączniki znajdują się w kartach zgłoszeniowych).


IMPREZA

TERMIN

KOORDYNATOR

DO POBRANIA

listopad

Wojewódzki Konkurs Piosenki Religijnej "Moja wiara, moja miłość"

Zgłoszenia - do 03.11.2023

Finał - 15.11.2023

Katarzyna Beda

REGULAMIN

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dziedzictwo UNESCO |

-Zabytki architektoniczne Europy - Zamość 2023"

Zgłoszenia

- do 24.11.2023

Magdalena Majer 

REGULAMIN

Turniej Szachowy „Niepodległa 2023”

Zgłoszenia do 8.11.2023

Turniej - 9.11.2023

Andrzej Czochra

REGULAMIN

grudzieństyczeń

Wojewódzki Przegląd Wokalny „XXIV Spotkania z Kolędą i Piosenką Świąteczną”

Zgłoszenia- 5.01.2024

Finał 16.01.2024

Agnieszka Karpińska

REGULAMIN

luty

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Dary lasów, łąk i pól

zgłoszenia- 15.03.2024

  Wioletta Brzozowska

REGULAMIN

marzec  

Turniej Szachowy „Żołnierze Wyklęci 2024”

04.03.2024

Andrzej Czochra

REGULAMIN

kwiecieńTurniej Szachowy „Konstytucji 3-Maja i Święta Flagi 2024”

Andrzej Czochra

maj

Wojewódzki Turniej Taneczny „Solo Dance Fascination” –

Zamość 2024

Anna Antoszczak

XIV Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Koziołek”

Agnieszka Karpińska

43. Mały Konkurs Recytatorski - eliminacje powiatowe

17.05.2024

Kamila Waga

Skip to content