UWAGA: Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do złożenia wypełnionych i podpisanych przez rodzica lub opiekuna: oświadczenia, klauzuli zgody i zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku (wszystkie załączniki znajdują się w kartach zgłoszeniowych).


IMPREZA

TERMIN

KOORDYNATOR

DO POBRANIA

listopad

Wojewódzki Konkurs Piosenki Religijnej "Moja wiara, moja miłość"

Zgłoszenia - do 03.11.2023

Finał - 15.11.2023

Katarzyna Beda

REGULAMIN

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dziedzictwo UNESCO |

-Zabytki architektoniczne Europy - Zamość 2023"

Zgłoszenia

- do 24.11.2023

Magdalena Majer 

REGULAMIN

Turniej Szachowy „Niepodległa 2023”

Zgłoszenia do 8.11.2023

Turniej - 9.11.2023

Andrzej Czochra

REGULAMIN

grudzień

Wewnętrzny Konkurs Plastyczny na „Ozdobę Bożonarodzeniową”

Wioletta Brzozowska

styczeń

Wojewódzki Przegląd Wokalny „XXIV Spotkania z Kolędą i Pastorałką”

koncert 16.01.2024

Agnieszka Karpińska

REGULAMIN

luty

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Dary lasów, łąk i pól

zgłoszenia-15.03.2024

  Wioletta Brzozowska

REGULAMIN

marzec

Wewnętrzny Rodzinny Konkurs Plastyczny „Wielkanoc w naszych domach”

zgłoszenia 15.03.2024

  Magdalena Cieplechowicz- Buczak

Turniej Szachowy „Żołnierze Wyklęci 2024”

zgłoszenia-1.03.2024

turniej 4.03.2024

Andrzej Czochra

kwiecieńTurniej Szachowy „Konstytucji 3-Maja i Święta Flagi 2024”

Andrzej Czochra

maj

Wojewódzki Turniej Taneczny „Solo Dance Fascination” –

Zamość 2024

zgłoszenia do 20.05.2024

turniej - 25.05.2024

Anna Antoszczak

REGULAMIN43. Mały Konkurs Recytatorski

zgłoszenia do 15.05.2024

konkurs- 17.05.2024

Kamila Waga

REGULAMIN

.

Skip to content