Zespół Taneczny MDK – Kornelki, nauczyciel Ala Bochniak

Zespół Taneczny „Kornelki” Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu pracuje w pięciu grupach tanecznych w przedziale wiekowym od 6 – 13 lat.
Na zajęciach wychowankowie MDK mają możliwość zapoznania się z każdym rodzajem tańca, jego charakterystyką, krokami, figurami oraz wzbogacania poznanego i wypracowanego już z ubiegłych lat repertuaru tanecznego. Opracowywane układy taneczne mają formę inscenizacji tanecznych, co daje dzieciom większe możliwości pokazania i zaprezentowania siebie w tańcu. Rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność wychowanków.

„Klub Działań Plastycznych „- pracownia plastyki, rysunku i grafiki warsztatowej- nauczyciel Magdalena Majer
https://www.facebook.com/KlubDzialanPlastycznychMdk/
„Klub Działań Plastycznych” od stycznia 2007 r. prowadzony przez Magdalenę Majer skupia wokół siebie dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Obecnie na „klub” składają się cztery grupy dziecięce i jedna młodzieżowa o wyższym stopniu zaawansowania.
Zakres działalności grup dziecięcych obejmuje różne działania plastyczne dostosowane do wieku i możliwości manualnych dziecka, rozwijające wyobraźnię, rozbudzające zainteresowanie kolorem, kształtem i fakturą, pozwalające poznać różne techniki z zakresu malarstwa, grafiki i rysunku. Uczestnicy pracują na zajęciach indywidualnie i grupowo, bawiąc się przy tym i śmiejąc. Spędzają wolny czas w miłej atmosferze, sprzyjającej ekspresji twórczej, rozwijając swoje zainteresowania i uzdolnienia. Biorą udział w różnych konkursach: miejskich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych zdobywając w nich nagrody różnego szczebla.
Działalność grupy zaawansowanej oscyluje głównie wokół technik rysunkowych i graficznych. Zajęcia pozwalają im rozwijać zainteresowania i kształtować wyobraźnię, niejednokrotnie mając wpływ na wybór szkoły średniej lub kierunku studiów.
Pracownia plastyczna MDK wyposażona jest w prasę graficzną, co pozwala na pracę w technikach grafiki warsztatowej takich jak linoryt lub sucha igła. Podczas zajęć młodzież poznaje zasady perspektywy, uczy się rysować z natury, a także posługiwać światłocieniem i rysunkiem walorowym.

Zespół Tańca Nowoczesnego „Raptis” – nauczyciel Anna Antoszczak
https://www.facebook.com/ztnraptis/
Zespół prowadzi swoją działalność artystyczną od 29 lat
w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, promując
z powodzeniem miasto Zamość i własną placówkę na wojewódzkich, ogólnopolskich
 i międzynarodowych turniejach tańca nowoczesnego.
Zespół jest laureatem międzynarodowych festiwali i turniejów tanecznych, finalistą Mistrzostw
Świata, Europy Polskiego Związku Nowoczesnego Tańca Sportowego i Polskiej Federacji Tańca. Od 2000 r. Młodzieżowy Dom Kultury i Zespół „Raptis” był organizatorem XI edycji „Wiosennych Spotkań Tanecznych”, obecnie Wojewódzkiego Turnieju Tanecznego „Solo Dance Fascination – SDF”  przedsięwzięć artystycznych na rzecz tańca nowoczesnego. Zespół bierze czynny udział w życiu kulturalnym miasta. Wspólna zabawa tańcem nowoczesnym kreuje w odpowiedni sposób osobowość artystyczną tancerzy; rozwija psychomotorykę, cechy motoryczne, koncentrację, pamięć, szybką reakcję i koordynację wzrokowo – ruchową oraz uczy  dyscypliny, współdziałania w grupie, poczucia rytmu, istnienia przestrzeni i dzielenia jej z innymi tancerzami, empatii i orientacji ruchowej, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.
Zajęcia prowadzi dyplomowany nauczyciel tańca, choreograf Pani Anna Antoszczak pomysłodawca i założyciel Zespołu.

Pracownia plastyki i batiku wielobarwnego – nauczyciel Magdalena Cieplechowicz- Buczak
https://www.facebook.com/groups/908147616295714/
Celem nadrzędnym zajęć jest odkrywanie i kształtowanie uzdolnień, wprowadzenie do świata kultury i sztuki oraz umożliwienie swobodnej ekspresji plastycznej.
Głównym motorem pobudzającym aktywność twórczą w Pracowni Batiku jest wdrożenie tej technik u młodszych wychowanków i pozwolenie starszym na swobodne eksperymentowanie i ujawnienie swojego „Ja” dzięki czemu kształtują oni swoją osobowość i zwiększają szanse swojego powodzenia w szkole i w życiu.
 Uczestnicy zajęć pracowni plastycznych biorą udział w licznych konkursach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, gdzie zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. Prezentują swoje prace na licznych wystawach w galeriach miejskich.

Zajęcia fotograficzne- nauczyciel Andrzej Pogudz
Na zajęciach Młodzieżowej Pracowni Fotografii „Pozytyw” MDK w Zamościu dzieci i młodzież zapoznają się z budową i obsługą sprzętu fotograficznego, nauką technik fotografii barwnej i czarno-białej, fotografią studyjną i reportażem, uczestniczą w organizowanych wystawach i wyjeżdżają na plenery.
Zajęcia odbywają się w Młodzieżowym Domu Kultury w Zamościu (ul. Kamienna 20). Prowadzone są w środy, w dwóch grupach wiekowych

Zajęcia taneczne Grupa FUNtastic – nauczyciel Agata Zacharow
Zajęcia grupy tanecznej FUNtastic przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym ( 5-12 lat). Są to zajęcia z elementami fitness. Treningi taneczne pomagają w utrzymaniu dobrej kondycji, a przede wszystkim kształtują umiejętność pracy w zespole, budują pewność siebie i pozytywną samoocenę. Dodatkowo rozwijają koordynację, równowagę, samodyscyplinę oraz kształtują kreatywność.

Eksperymenty plastyczne- nauczyciel Katarzyna Pleskaczyńska
Jednym z najważniejszych i niezastąpionych elementów każdej twórczości jest eksperymentowanie. Nie ma możliwości tworzenia i szukania własnej drogi bez nowych doświadczeń, badań i eksperymentów.
Zajęcia, podczas których dzieci będą mogły podejmować działania twórcze  rozwijając  swoją wyobraźnię, kreatywność i zdolności manualne, skierowane są do dzieci w wieku 6 – 10 lat.
Rozmaitość stosowanych technik pozwoli uczestnikom tych zajęć na rozbudowywanie pomysłowości i doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi. 

Pracownia plastyki i rękodzieła artystycznego – nauczyciel Wioletta Brzozowska
https://www.facebook.com/Grupa-R%C4%99kodzie%C5%82a-artystycznego-i-zaj%C4%99%C4%87-plastycznych-MDK-112017223771765/
Pracownia plastyki i rękodzieła artystycznego działa od 2011 r. Obecnie prowadzone są cztery grupy wiekowe dla dzieci i młodzieży od 6 do 17 lat. Celem zajęć jest kształtowanie wyobraźni, tworzenie kompozycji, poznawanie i nauka nowych technik plastycznych  jak: malarstwo, rysunek, podstawy lepienia w glinie. Uczymy się również wykonywania dekoracji przestrzennych wykorzystując do tego materiały wtórne jak tektura, styropian, bibuła, masy plastyczne i materiały recyklingowe. Wychowankowie biorą udział w wernisażach, wystawach oraz w licznych konkursach plastycznych, umożliwiających twórczy i ciekawy sposób spędzania czasu na zajęciach pozalekcyjnych.

 

Zajęcia szachowe – nauczyciel Andrzej Czochra
https://www.facebook.com/mdkszachy.zamosc.1
Celem zajęć jest nauka gry w szachy oraz wychowanie i pomoc we wszechstronnym rozwoju dzieci. Chodzi tu zarówno o rozwój osobowości, jak i rozwój umysłowy (kształcenie pamięci, umiejętności trwałej koncentracji, wyobraźni, fantazji oraz myślenia logicznego i twórczego). Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
W programie zajęć koła jest: nauka gry w szachy dla początkujących, podnoszenie posiadanych umiejętności, spotkania ze znanymi ludźmi świata szachów, lekcje  z mistrzami i arcymistrzami, zdobywanie tytułów szachowych. Wychowankowie koła szachowego MDK Zamość biorą aktywny udział w wielu turniejach organizowanych na szczeblu miejskim, powiatowym, gminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

RYTMICZNE STUDIO MALUCHA – nauczyciel Kamila Waga
,,RYTMICZNE STUDIO MALUCHA” to ogólnorozwojowe zajęcia rytmiczno-ruchowe, w trakcie których stawiamy na naukę poprzez zabawę i animację najmłodszych przedstawicieli sztuki. Ta forma stanowi dla dziecka idealny start  w rozpoczęcie swojej drogi artystycznej
i rozwijania pasji do muzyki, tańca, jak i kultury słowa. W programie autorskim zgłębione zostaną tajniki trzech zawiązanych i umiłowanych ze sobą przestrzeni scenicznych, czyli: tańca, śpiewu i recytacji. Tworzymy płaszczyznę do nauki i rozwoju najmłodszych adeptów sztuki, przyszłych artystów, ale także do zabawy i twórczej swobody artystycznej.
 Nasze spotkania to wspólne stawianie pierwszych kroków na scenie i w życiu, przełamywanie barier, doświadczanie, integrowanie w grupie, uczenie się kreatywności, samodzielności 
i zdobywania wiedzy potrzebnej do poznawania otaczającej małych ludzi rzeczywistości. Wspieramy i  budujemy koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, poprzez ekspresję ciała, umiejętność wyrażania emocji – ruchem, gestem, słowem.

Na rytmikę która odbywa się w Młodzieżowym Domu Kultury w każdą środę od 15:00 do 17:35,  zapraszamy  dzieci od 4 do 6 roku życia. Zajęcia prowadzone są pod merytoryczną opieką dyplomowanej instruktorki: teatru, tańca i animacji kultury. Serdecznie zapraszamy. 

Studio Wokalne – nauczyciel Katarzyna Beda

Zajęcia „Studia wokalnego” skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Tutaj młodzi adepci sztuki wokalnej poznają tajniki  śpiewu zaczynając od prawidłowego oddechu, przez dykcję do pracy nad głosem. Młodzi wokaliści odkrywają nowe możliwości, nabywają nowe umiejętności wokalne i poznają siebie. Każdy uczestnik zajęć ma możliwość wyszukania repertuaru, który najbardziej mu odpowiada. Zajęcia przygotowują zarówno do solowych  jak i zespołowych prezentacji. 

Wychowankowie biorą czynny udział w wielu festiwalach i konkursach wokalnych o różnorodnej tematyce, często zdobywając wysokie miejsca.  Młodzi wokaliści bardzo często prezentują się na scenie podczas koncertów organizowanych przez MDK oraz podczas wydarzeń muzycznych organizowanych na terenie miasta Zamość.

Wszystkich chcących doskonalić swój głos zapraszamy do „Studia wokalnego MDK”

 

Akademia Malucha – nauczyciel Wioletta Brzozowska
Zajęcia „Akademii Malucha” skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym 4- 5 letnich. Mają na celu rozwijanie u  uczestnika zarówno umiejętności manualnych jak i ruchowych. Zajęcia dostosowane są do możliwości  psychofizycznych uczestnika oraz ukierunkowane są na rozwijanie małej i dużej motoryki dziecka.  Podczas zajęć dzieci zapoznają się z różną tematyką, ułożoną według pór roku:  jesienną, zimową, wiosenną i letnią. Dzieci pracują w różnych formach wypowiedzi zarówno plastycznej jak i ruchowej, ucząc się i poznając: wierszyki, gry i  zabawy integracyjne, nowe techniki plastyczne co umożliwia  im wyrażanie emocji i sposobu postrzegania otaczającego świata.

 

Zajęcia teatralno- taneczne, nauczyciel Kamila Waga

Zajęcia teatralno- taneczne prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w Zamościu, adresowane są do dzieci i młodzieży, którzy pragną poznawać i rozwijać swój talent autoprezentacji i sztuki aktorskiej na scenie. Projekt zajęć to całoroczny proces nauki, oparty na autorskich metodach pracy z młodym pokoleniem, który stawia za zadanie wykształcenie u swoich podopiecznych nawyku świadomej aktywności w życiu kulturalnym. Podyktowany
 i uporządkowany jest  on według zasady stopniowania trudności oraz w zgodzie rozwoju percepcji i ekspresji od lat najmłodszych do okresu dojrzałości i w celu zaktywizowania rozwoju uczestników. Udział w zajęciach rozwija ich wrażliwość estetyczną, aktywność twórczą, kształtuje pozytywne nawyki, rozwija je intelektualnie, osobowościowo, buduje charakter, rozwija logiczne myślenie, kształci pamięć. Ponadto ułatwia pokonanie przez dziecko własnych słabości, lęków, podniesienie samooceny i wiary w siebie jak i innych. Próby i zajęcia teatralne mają służyć  ćwiczeniom, zabawom, a także improwizacji rozwijającej wyobraźnię, sprawność intelektualną i ruchową, szybki refleks, przygotowujący do kreatywnego życia. Uczestnicy pracują na zajęciach indywidualnie i grupowo.

Zajęcia wokalne- nauczyciel Agnieszka Karpińska

Nauka śpiewu dla dzieci i młodzieży to zajęcia , w których uczymy się prawidłowo operować swoim głosem , a w efekcie śpiewać coraz piękniej.
Zaczynając od ćwiczeń oddechowych , poprzez dykcyjne i emisyjne poszerzające skalę głosu , w końcu przechodzimy do repertuaru , czyli do piosenek.
Zajęcia wokalne to nie tylko technika , to również zabawa dźwiękami , przyjemność wspólnego śpiewania, ale także możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na festiwalach i przeglądach.
Zajęcia prowadzone są w zarówno dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, jak i młodzieży . 

 

Skip to content