Zaproszenie na Przegląd Taneczny „Woda źródłem życia”

maj 9, 2023 | Aktualności

Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza zespoły taneczne z województwa lubelskiego do udziału w III EKOLOGICZNYM PRZEGLĄDZIE TANECZNYM „Woda źródłem życia” – Zamość 2023.

Celem przeglądu jest podniesienie świadomości w zakresie znaczenia wody dla życia na Ziemi oraz popularyzacja tańca wśród dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych.

Na zgłoszenia kierowane na adres organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury im K. Makuszyńskiego,
ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, e-mail: infomdkzamosc@gmail.com czekamy do 9 maja 2023 r.

Skip to content