Komunikat z posiedzenia komisji MIEJSKIEGO KONKURSU MULTIMEDIALNEGO „Przemocy mówię NIE” – Zamość 2023

maj 9, 2023 | Aktualności

Dnia 8  maja 2023 roku, komisja w składzie:

  1. Pani Maria Sakowicz – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1
    w Zamościu – przewodnicząca jury;
  2. Pan Wojciech Buczkowski – dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej
    w Zamościu – członek jury;
  3. Pani Katarzyna Pleskaczyńska – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury
    im. K. Makuszyńskiego w Zamościu – członek jury;

postanowiła przyznać nagrody:

I nagroda: Klarysa Bumbul, Andżelika Morokiszka, Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu, n-l Katarzyna Drzazga;

I nagroda ex aeqo: Łucja Bodys, Aleksandra Czwórnoga, Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu, n-l Katarzyna Drzazga;

II nagroda: Jakub Niedźwiedź, Tomasz Nieśpiał, Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu, n-l Katarzyna Drzazga;

            Jury składa serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników konkursu za umiejętne przedstawienie tematu.

Dziękujemy nauczycielom za zainteresowanie uczniów tematyką wyżej wymienionego przedsięwzięcia, jak również podnoszenie świadomości młodzieży w zakresie zagrożenia przemocą, wczesnego rozpoznawania jej objawów, skutecznego reagowania i przeciwdziałania jej skutkom.

Podsumowanie konkursu odbędzie się 11 maja 2023 roku (tj. czwartek) o godz. 13:00, w Galerii Sztuki Dziecka MDK  „Na Kamiennej” w Zamościu.

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content