42 Mały Konkurs Recytatorski- eliminacje powiatowe

maj 15, 2023 | Aktualności

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w eliminacjach powiatowych „42 Małego Konkursu Recytatorskiego”.

 Konkurs ma na celu między innymi podtrzymywanie i upowszechnianie idei kultury języka i kultury żywego słowa, promocję czytelnictwa oraz rozbudzanie zainteresowania literaturą i poezją.

Konkurs odbywa się na drodze wielostopniowych eliminacji. Pierwszy etap – środowiskowy odbywa się w szkołach lub gminach, skąd zostają wyłonieni laureaci do przeglądu powiatowego. Nie wyznaczamy limitu zgłoszeń dla każdej placówki.

Uczestnik przygotowuje jeden dowolnie wybrany tekst – wiersz lub fragment prozy, dopuszczalny jest również uzasadniony kolaż tekstów. W przypadku prezentacji fragmentu prozy dopuszczalne są skróty. Łączny nieprzekraczalny czas prezentacji wynosi 5 minut. Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach konkursu.

Etap powiatowy „42 Małego Konkursu Recytatorskiego” odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu dnia 5 czerwca 2023 r. (t. j. poniedziałek) o godz. 10:00.

Zgłoszenia do konkursu powiatowego należy przesłać do dnia: 1 czerwca 2023 r. na adres mailowy: infomdkzamosc@gmail.com

Jury oceniać będzie recytatorów w trzech kategoriach:

  • uczniowie klas I – III
  • uczniowie klas IV – VI
  • uczniowie klas VII – VIII

Na tym etapie zostaną wyłonione 3 osoby (po jednej osobie z każdej kategorii wiekowej) do Wojewódzkiego Koncertu Laureatów, który odbędzie się w dniach 13 – 15 czerwca 2023 r. w Klubie Muzycznym Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Szczegółowy regulamin „42 Małego Konkursu Recytatorskiego” oraz karta uczestnika w załączeniu.Skip to content