Konkurs wielkanocny…

mar 8, 2023 | Aktualności

Regulamin Rodzinnego Konkursu Plastycznego „Wielkanoc w naszym domu”

Organizator:

 • Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu;
 • Rada Rodziców MDK Zamość;
 • Samorząd Wychowanków MDK.

Cel konkursu:

 • Kultywowanie polskich tradycji chrześcijańskich;
 • Prezentacja możliwości twórczych wychowanków MDK i ich najbliższych;
 • Wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;
 • Integracja międzypokoleniowa, zacieśnianie więzi rodzinnych, przekazywanie tradycji i obyczajów świątecznych przez starsze pokolenia – pokoleniom najmłodszym;

Uczestnicy:

 • Konkurs przeznaczony dla wychowanków Młodzieżowego Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu oraz członków ich rodzin.

Warunki konkursu plastycznego:

 • Istotą konkursu jest wykonanie przez wychowanka MDK ozdoby/dekoracji wielkanocnej we współpracy z członkiem rodziny (rodzic, babcia, dziadek, rodzeństwo);
 • Autorzy mogą wykonać tylko jedną pracę plastyczną (pisanka, palma, dekoracja na stół, drzwi lub okno itp.) ;
 • Ozdoby świąteczne będą oceniane według następujących kryteriów: ogólne wrażenie artystyczne; dobór i wykorzystanie materiałów; oryginalność pomysłu; wkład i estetyka pracy.
 • Technika dowolna;
 • Dekoracje będą oceniane w II kategoriach wiekowych (liczy się wiek młodszego
  z autorów pracy): kategoria I – dzieci do 12 roku życia; kategoria II – dzieci i młodzież powyżej 12 roku życia;
 • Prace muszą być dokładnie opisane według wzoru: imię, nazwisko i wiek wychowanka; imię i nazwisko członka rodziny oraz stopień pokrewieństwa; imię i nazwisko nauczyciela, na którego zajęcia autor pracy uczęszcza.
 • Termin złożenia prac: do 29 marca 2023 r.

Uwagi końcowe:

 • Ozdoby przechodzą na własność organizatora;
 • Autorom najciekawszych prac zostaną przyznane dyplomy, nagrody oraz wyróżnienia;
 • Prace  należy złożyć do sekretariatu MDK Zamość.
Skip to content