Boże Narodzenie w naszym domu- konkurs rodzinny

lis 27, 2022 | Aktualności

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego zaprasza swoich wychowanków do aktywizacji członków rodziny i wspólnego wykonania pracy konkursowej której tematyka dotyczy zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Regulamin Rodzinnego Konkursu Plastycznego „Boże Narodzenie w naszym domu” – 2022

Organizator:

 • Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu;
 • Rada Rodziców MDK Zamość;
 • Samorząd Wychowanków MDK.

Cel konkursu:

 • kultywowanie polskich tradycji chrześcijańskich;
 • prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie sztuki;
 • wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;
 • integracja międzypokoleniowa, zacieśnianie więzi rodzinnych, przekazywanie tradycji i obyczajów świątecznych przez starsze pokolenia – pokoleniom najmłodszym.

Uczestnicy:

 • Konkurs przeznaczony dla wychowanków Młodzieżowego Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu oraz członków ich rodzin.

Warunki konkursu plastycznego:

 • Istotą konkursu jest wykonanie przez wychowanka MDK ozdoby/dekoracji świątecznej we współpracy z członkiem rodziny (rodzic, babcia, dziadek, rodzeństwo);
 • Autorzy mogą wykonać tylko jedną pracę plastyczną (kartka świąteczna, choinka,  bombka, dekoracja na stół lub okno itp.);
 • Ozdoby świąteczne będą oceniane według następujących kryteriów:
 • ogólne wrażenie artystyczne;
 • dobór i wykorzystanie materiałów;
 • oryginalność pomysłu;
 • wkład i estetyka pracy.
 • Technika dowolna;
 • Dekoracje będą oceniane w II kategoriach wiekowych (liczy się wiek młodszego
  z autorów pracy):
 • kategoria I – dzieci do 12 roku życia;
 • kategoria II – dzieci i młodzież powyżej 12 roku życia;
 • Prace muszą być dokładnie opisane według wzoru:
 • imię, nazwisko i wiek wychowanka;
 • imię i nazwisko członka rodziny oraz stopień pokrewieństwa;
 • imię i nazwisko nauczyciela, na którego zajęcia autor pracy uczęszcza.
 • Termin złożenia prac: do 9 grudnia 2022 r.

Uwagi końcowe:

 • Ozdoby przechodzą na własność organizatora;
 • Autorom najciekawszych prac zostaną przyznane, dyplomy, nagrody oraz wyróżnienia;
 • Prace w  należy złożyć do sekretariatu MDK Zamość.
Skip to content