„Magia krajobrazu” w galerii Pozytyw

cze 10, 2022 | Aktualności

Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza wszystkich pasjonatów „rysowania światłem” na wernisaż wystawy Oliwii Cieniuch, jaki odbędzie się w środę 15 czerwca w galerii Pozytyw.

Magia krajobrazu

Pejzaż jest jedną z najstarszych i bardzo popularnych dziedzin fotografii. Zajmują się nim liczni amatorzy, jak i wielcy artyści tacy jak: Ansel Adams czy Michael Kennna. Mimo takiej popularności dobra fotografia krajobrazowa wymaga umiejętności i poświęcenia, przez co niestety nie jest zbyt często spotykana. Rozróżnia się liczne jej typy (miejski, górski, leśny, wiejski itp.), może ona spełniać różne funkcje: pokazywać piękno niezwykłych miejsc
w danym momencie, jak również dokumentować otaczającą nas przestrzeń, która się zmienia – czego przykładem jest twórczość m. in. Pawła Pierścińskiego.

Fotografie Oliwii Cieniuch zaliczyć można do dziedziny tzw. „fotografii wrażliwej”. Emocje jakie towarzyszą Autorce w procesie z rejestracji, dostrzec możemy na jej pracach. Metafizyczna relacja twórcy z otaczającym światem uwidacznia się w obrazach i odsłania głębsze konteksty. Zobaczymy na nich powtarzający się element drogi, wędrówki i przejścia. Być może do miejsc tajemniczych i magicznych, czy na pewno zawsze szczęśliwych – tego nie wiemy. Dramat rozgrywający się na fotografiach nie jest jednoznaczny. Kłębiące się chmury w zderzeniu z czystym niebem i unoszące się mgły budzą niepokój tego co odległe
i nieodkryte. To raczej metafora walki żywiołów, potęgi świata i tajemnicy ludzkiego życia. Tutaj, wschodzącemu słońcu towarzyszą fotografie zapowiadające koniec dnia.
Takie zestawienie rodzi pytania o byt i przemijanie. Ta swoistego rodzaju dwoistość prezentowana w pracach opiera się często na kontraście. Uważny widz dostrzeże, że to nie są tylko ładne fotografie pełne symbolicznych odniesień, ale obrazy, w których refleksje nad dążeniami, marzeniami i pragnieniami określone są niewiadomą ich spełnienia – to z tego wynika ich magia i siła oddziaływania. Wystawa towarzyszy oficjalnemu otwarciu GALERII POZYTYW (inauguracja miała miejsce w kwietniu 2022 r.)

                                                                                               Kurator wystawy: Andrzej Pogudz

Oliwia Cieniuch – ur. 11.09.2004 r. w Zamościu. Maturzystka klasy lingwistycznej III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu. Przygodę z fotografią rozpoczęła w okresie szkoły podstawowej kiedy to, używając rodzinnego aparatu, zrobiła pierwsze zdjęcia. Na zajęcia fotograficzne do Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu zaczęła uczęszczać w klasie szóstej. Uczestnictwo w zajęciach przełożyło się na pierwsze świadome realizacje artystyczne takie, jak projekt grupowy pt. „Mała książka kucharska”, czy udział w licznych konkursach fotograficznych. W kręgu jej zainteresowań twórczych są portret, fotografia dokumentalna i pejzażowa. W przyszłości chce kontynuować pracę artystyczną, dokumentując m.in. odmienność kulturową świata. Planuje rozwijać swoje fotograficzne pasje poprzez kształcenie.

POZYTYW – Galeria Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu powstała w celu prezentacji i promocji twórczości młodych artystów. Będą w niej pokazywane wystawy wychowanków MDK, jak również dzieci i młodzieży spoza placówki. To tutaj będą odbywały się spotkania autorskie i warsztaty artystyczne rozwijające uzdolnienia i pasje. W planach inicjatorów nowego miejsca wystawienniczego jest prezentacja fotografii i innych sztuk wizualnych, takich jak: rysunek, grafika, malarstwo. Taka działalność wzmocni ofertę edukacji kulturalnej MDK, jak również będzie nowym
i atrakcyjnym elementem uzupełniającym szeroko realizowane działania kulturalne w Zamościu – mieście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Skip to content