Komunikat z posiedzenia komisji XIV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Przemocy mówię NIE” – Zamość 2022

kwi 9, 2022 | Aktualności

Na konkurs organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka, Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu Pana Wiesława Pawluka oraz Komendanta Staży Miejskiej Miasta Zamość Pana Mariana Puszki przy współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Zamościu wpłynęło 313 prac z  31 placówek z województwa lubelskiego.

Dnia 7 kwietnia 2022 roku, komisja w składzie:

  1. Pani Gabriela Łyko – artysta plastyk, autorka wielu wystaw w kraju i za granicą – przewodnicząca jury;
  2. Pani Dorota Krukowska- Bubiło – oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu – członek jury;
  3. Pan Dariusz Kuropatnicki – starszy aspirant – zespół do spraw  profilaktyki społecznej nieletnich i patologii Komendy Miejskiej Policji w Zamościu – członek jury;
  4. Pani Katarzyna Wawrych – starszy inspektor Straży Miejskiej Miasta Zamość – członek jury;
  5. Pan Mariusz Tutis – kierownik referatu Straży Miejskiej Miasta Zamość – członek jury;
  6. Pan Szymon Zygmunt – psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zamościu – członek jury;

postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych – klasy 4 – 5

I nagroda – Patryk Zubala, lat 10, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zamościu, n-l Magdalena Majer;

II nagroda – Adrian Burak, lat 10, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zamościu, n-l Magdalena Majer;

III nagroda – Amanda Poździk, lat 11, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zamościu, n-l Magdalena Majer;

Wyróżnienia:

Wiktoria Wróbel, lat 11, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krasnymstawie, n-l Magdalena Nawrocka;

Gabriela Wilgos, lat 11, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zamościu, n-l Magdalena Majer;

Maja Cimek, Szkoła Podstawowa w Rudniku, n-l Ewa Głowala;

Mateusz Podkościelny, lat 10, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zamościu, n-l Magdalena Majer;

Hanna Kudła, Szkoła Podstawowa Nr 7 w Zamościu, n-l Małgorzata Mówińska;

 Kategoria II – uczniowie szkół podstawowych – klasy 6 – 8

I nagroda – Julia Węgorowska, lat 14, Szkoła Podstawowa w Wierzbie, n-l Anna Chabros;

II nagroda – Zuzanna Krasuska, lat 14, Szkoła Podstawowa w Mikłusach, n-l Agata Izdebska – Sierpień;

III nagroda – Ada Szynkarczuk, lat 13, Szkoła Podstawowa w Wysokiem, n-l Magdalena Cieplechowicz – Buczak;

Wyróżnienia:

Katarzyna Ciećko, Zespól Szkolno – Przedszkolny w Krynicach, n-l Dorota Momot;

Nikola Antoszek, lat 13,Szkoła Podstawowa w Wysokiem, n-l Magdalena Cieplechowicz – Buczak;

Katarzyna Ciurysek, lat 14, , Szkoła Podstawowa Nr 7 w Zamościu, n-l Małgorzata Mówińska;

Kategoria III – uczniowie szkół ponadpodstawowych

I nagroda – Norbert Sierpień, lat 16, Zespól Szkół Nr 3 w Łukowie, n-l Agnieszka Czerska- Pawlak;

Kategoria IV wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami do 12 roku życia

I nagroda – Zuzanna Kobylarz, lat 10,  Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, n-l Magdalena Majer;

II nagroda – Maja Matwiejczak, lat 12,  Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, n-l Magdalena Majer;

III nagroda – Julia Puk, lat 11,  Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, n-l Magdalena Cieplechowicz – Buczak;

Wyróżnienia:

Zuzanna Żak, lat 11, Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, n-l Magdalena Cieplechowicz – Buczak;

Julia Miszczyszyn, lat 11, Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, n-l Magdalena Cieplechowicz – Buczak;

Kategoria V – wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, a także innych środków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami powyżej 12 roku życia

I nagroda – Klaudia Mróz, Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu, n-l Marek Biszczan;

I nagroda – Julia Rucka, lat 18, Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, n-l Magdalena Majer;

II nagroda – Wanda Chwedyk, lat 13, Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, n-l Wioletta Brzozowska;

II nagroda – Katarzyna Pąk, Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu, n-l Marek Biszczan;

III nagroda – Julia Bubiło, lat 13, Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, n-l Magdalena Majer;

Wyróżnienia:

Magdalena Malus, lat 20, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zamościu, n-l Ewa Kasprzyk;

Patryk Kapłon, lat 20, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zamościu, n-l Ewa Kasprzyk;

Przyznano następujące nagrody specjalne:

Nagroda specjalna Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zamościu Pana Wojciecha Buczkowskiego

Anita Kaczmara, Zespół Szkół w Grabowcu, n-l Barbara Nowak;

Nagroda specjalna Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu Pana Wiesława Pawluka

Zuzanna Głąb, Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu, n-l Ewelina Kasińska;

Nagroda specjalna Komendanta Staży Miejskiej Miasta Zamość Pana Mariana Puszki

Zuzanna Kasperska, Szkoła Podstawowa w Rachaniach, n-l Katarzyna Pasierb;

Nagroda specjalna Pani Gabrieli Łyko

Wiktoria Kwika, lat 15, Szkoła Podstawowa w Komarowie – Osadzie, n-l Lidia Boguszewska – Więcek;

Jury składa serdeczne podziękowanie dla wszystkich uczestników konkursu za umiejętne przedstawienie tematu. Dziękujemy nauczycielom oraz opiekunom za zainteresowanie uczniów tematyką wyżej wymienionego przedsięwzięcia, jak również o wykazanie troski w kształtowaniu wrażliwości estetycznej, a tym samym rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.

Informacja o sposobie wręczenia nagród zostanie opublikowana na stronie internetowej MDK oraz stronie Facebook placówki.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu!

Zapraszamy do obejrzenia nagrodzonych i wyróżnionych prac, które dostępne są w naszej FOTOGALERII https://mdk.zamosc.pl/2022/04/przemocy-mowie-nie-zamosc-2022-prace-nagrodzone-i-wyroznione/

Skip to content