mar 21, 2022 | Aktualności

Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza swoich wychowanków do udziału w konkursie plastycznym na najciekawszą dekorację wielkanocną. Pracę należy wykonać w domu, a do współpracy zachęćcie rodziców lub innych członków rodziny. Z pewnością będzie to czas na wspólne przygotowania do świąt oraz przypomnienia sobie tradycji i obyczajów celebrowanych w polskich rodzinach.

Regulamin Rodzinnego Konkursu Plastycznego „Wielkanoc w naszym domu”

Organizator:

 • Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu;
 • Rada Rodziców MDK Zamość;
 • Samorząd Wychowanków MDK.

Cel konkursu:

 • Kultywowanie polskich tradycji chrześcijańskich;
 • Prezentacja możliwości twórczych wychowanków MDK i ich najbliższych;
 • Wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;
 • Integracja międzypokoleniowa, zacieśnianie więzi rodzinnych, przekazywanie tradycji i obyczajów świątecznych przez starsze pokolenia – pokoleniom najmłodszym;
 • Promocja placówki.

Uczestnicy:

 • Konkurs przeznaczony dla wychowanków Młodzieżowego Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu oraz członków ich rodzin.

Warunki konkursu plastycznego:

 • Istotą konkursu jest wykonanie przez wychowanka MDK ozdoby/dekoracji wielkanocnej we współpracy z członkiem rodziny (rodzic, babcia, dziadek, rodzeństwo);
 • Autorzy mogą wykonać tylko jedną pracę plastyczną ( stroik, pisanka, palma, kartka świąteczna, dekoracja na stół lub okno itp.) ;
 • Technika dowolna;
 • Dekoracje będą oceniane w II kategoriach wiekowych (liczy się wiek młodszego z autorów pracy):
 • kategoria I – dzieci do 12 roku życia;
 • kategoria II – dzieci i młodzież powyżej 12 roku życia;
 • Prace muszą być dokładnie opisane według wzoru:
 • imię, nazwisko i wiek wychowanka;
 • imię i nazwisko członka rodziny oraz stopień pokrewieństwa;
 • imię i nazwisko nauczyciela, na którego zajęcia autor pracy uczęszcza.
 • Termin złożenia prac: 4 kwietnia 2022 r.

Uwagi końcowe:

 • Ozdoby przechodzą na własność organizatora;
 • Autorom najciekawszych prac zostaną przyznane, dyplomy, nagrody oraz wyróżnienia.
Skip to content