Ciągle się doskonalimy…

gru 8, 2021 | Aktualności

W dniu 7 grudnia 2021 r. Wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu zajęć plastyki i rękodzieła artystycznego prowadzonych przez Panią Wiolettę Brzozowską uczestniczyli w  warsztatach plastycznych organizowanych przez Ośrodek Edukacyjno – Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu.

Tematem przewodnim warsztatów było „Nocne życie lasu Roztoczańskiego Parku Narodowego”. Warsztaty poprowadziła  Pani Aleksandra Winnik – Zając. Podczas warsztatów młodzi uczestnicy zostali zapoznani z nową techniką rękodzielniczą malowania włóczką oraz mogli własnoręcznie wykonać prace o tematyce leśnej. Uświetnieniem warsztatów była wystawa czasowa pt „Poznanie i popularyzacja różnorodności Roztocza- regionu pogranicza przyrodniczo- kulturowego” o której opowiedział Pan Grzegorz Szkutnik – pracownik Roztoczańskiego Parku Narodowego działu dydaktycznego.

Udział w warsztatach był jedną z form spędzania wspólnego  kreatywnego czasu na zajęciach plastyki i rękodzieła artystycznego.

Skip to content