Próbna ewakuacja w MDK

paź 19, 2021 | Aktualności

We wtorek 19 października 2021 r. o godzinie 15.30 rozpoczęły się w MDK Zamość ćwiczenia z praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji. W ćwiczeniach wzięli udział wychowankowie, nauczyciele, pracownicy administracji i rodzice. Nad prawidłowym przebiegiem działań ewakuacyjnych czuwali strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.

Po uruchomieniu sygnału dźwiękowego wszystkie osoby przebywające w MDK Zamość opuściły budynek i udały się w wyznaczone miejsce zbiórki, gdzie nauczyciel MDK Pan Andrzej Czochra omówił najważniejsze elementy ewakuacji i zachowania osób podczas niej. Ćwiczenia z próbnej ewakuacji przeprowadzone zgodnie z aktualnymi wymogami sanitarnymi odbyły się pod okiem Pani dyrektor Katarzyny Pleskaczyńskiej.

Skip to content