Mały Konkurs Recytatorski- znamy laureatów etapu powiatowego…

maj 24, 2021 | Aktualności

Protokół z obrad jury XXXX Małego Konkursu Recytatorskiego  – eliminacje powiatowe przeprowadzone przez Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu .

W dniu 21 maja 2021 roku jury w składzie: Pani Janina Lachowska – emerytowany nauczyciel zajęć teatralnych Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu, Pan Piotr Johaniuk – aktor, nauczyciel zajęć teatralnych Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu oraz Pani Anna Antoszczak – wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu, wytypowało 3 laureatów z pośród 47 zgłoszonych w formie on-line prezentacji recytatorskich.

Kategoria I – uczniowie szkoły podstawowej klas I – III

1. Mateusz Bachta (Katolicka Szkoła Podstawowa w Zamościu)

2. Dawid Karczmarczyk (Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu)

Kategoria  II – uczniowie szkoły podstawowej klas IV – VI

1. Gabriela Gardziel ( Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Zamościu)

Wyróżnieni recytatorzy wystąpią w Wojewódzkim Koncercie Laureatów planowanym na termin 7-9 czerwca, organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

Skip to content