XXXX Mały Konkurs Recytatorski- eliminacje powiatowe

kwi 13, 2021 | Aktualności

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w eliminacjach powiatowych „40 Małego Konkursu Recytatorskiego”.

Konkurs ma na celu odnalezienie najlepszej interpretacji dzieł największych mistrzów pióra i odbywa się na drodze wielostopniowych eliminacji. Pierwszy etap – środowiskowy odbywa się w szkołach lub gminach, skąd zostają wyłonieni laureaci do przeglądu powiatowego. Nie wyznaczamy limitu zgłoszeń dla każdej placówki.

Uczestnik przygotowuje jeden wiersz lub fragment prozy nie prezentowany w innych konkursach, trwający nie więcej niż 5 minut. Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach konkursu.

Eliminacje powiatowe „40 Małego Konkursu Recytatorskiego” w Młodzieżowym Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu będą miały charakter on-line.

W przypadku cofnięcia obostrzeń spowodowanych sytuacją epidemiologiczną eliminacje powiatowe będą miały formę stacjonarną.

Informacja o ostatecznej formie konkursu zostanie zamieszczona na stronie MDK w Zamościu: www.mdk.zamosc.pl.

Zgłoszenia do konkursu powiatowego (scan) oraz nagrania należy przesłać do dnia: 19 maja 2021 r. na adres mailowy: infomdkzamosc@gmail.com

Jury oceniać będzie recytatorów w trzech kategoriach:

  • uczniowie klas I – III
  • uczniowie klas IV – VI
  • uczniowie klas VII – VIII

Na tym etapie zostaną wyłonione 3 osoby (po jednej osobie z każdej kategorii wiekowej) do Wojewódzkiego Koncertu Laureatów, który odbędzie się w dniach 7 – 9 czerwca 2021 r. w Wojewódzkim Ośrodku Kultury ul. Dolna Panny Marii 3 w Lublinie.

Szczegółowy regulamin „40 Małego Konkursu Recytatorskiego” oraz karta uczestnika w załączeniu.Skip to content