Komunikat dotyczący organizacji konkursu „Dobra kultury UNESCO – Architektura w Polsce”

lis 5, 2020 | Aktualności

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną i nowe obostrzenia informujemy, że prace na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dobra kultury UNESCO – Architektura w Polsce”- Zamość 2020  mogą być przesyłane przez osoby indywidualne.

Rodzic/ opiekun prawny uczestnika (na odwrocie pracy) podaje wszelkie wymagane informacje: imię, nazwisko i wiek autora, kategoria, dokładny adres i telefon szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, tytuł pracy: obiekt, miejscowość i województwo, w którym się znajduje.

W przypadku braku możliwości druku wymaganych oświadczeń rodzic/ opiekun prawny uczestnika (ręcznie na oddzielnej kartce) oświadcza, iż wyraża zgodę na udział dziecka w wyżej wymienionym konkursie, przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz publikację prac w tym wizerunków autorów na stronie internetowej Organizatorów, profilu Facebook’owym, ogólnodostępnej wystawie oraz w środkach masowego przekazu. Ponadto oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał niniejszy regulamin oraz Obowiązek informacyjny zamieszczony na stronie Młodzieżowego Domu Kultury
im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.

Skip to content