„Dziedzictwo UNESCO- Parki Narodowe i rezerwaty przyrody”- wystawa pokonkursowa