Zachęcamy do kontynuacji zajęć w kolejnym roku szkolnym

kwi 1, 2021 | Aktualności

Szanowni Państwo, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu uprzejmie informuje, że z dniem 6 kwietnia 2021 r. rozpoczynamy przyjmowanie deklaracji kontynuacji uczestnictwa w stałych, bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych.

Deklarację można przekazać do sekretariatu placówki  na adres: ul. Kamienna 20 w Zamościu do dnia 20 czerwca 2021 roku.

Po tym terminie, gdy zostaną zweryfikowane wszystkie deklaracje i informacje o kontynuacji, rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w Młodzieżowym Domu Kultury w Zamościu.

Informujemy również, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do placówki, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym scan ww. deklaracji można także przesłać do sekretariatu placówki  na adres e  mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content