Dnia 30 września 2020r w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu odbyło się walne zebranie organizacyjne Samorządu Wychowanków  w którym  uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych pracowni MDK.

Zebranie prowadziła pani Ala Bochniak, pełniąca w tym roku funkcję opiekuna Samorządu Wychowanków. Podczas spotkania przedstawiony został plan pracy oraz harmonogram działań na obecny rok szkolny. Najważniejszą częścią zebrania były wybory władz Samorządu Wychowanków na rok szkolny 2020/2021.

W wyniku tajnego głosowania wyłoniono gremium Samorządu Wychowanków MDK w składzie:

Przewodnicząca– Laura Bogdanowicz wychowanka Zespołu Tańca Nowoczesnego „Raptis”

Zastępca Przewodniczącej– Wiktoria Pokrywka wychowanka Zespołu Tanecznego „Kornelki”

Sekretarz–  Aleksandra Jachorek wychowanka „Pracowni Batiku MDK”

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do współpracy przy realizacji przedsięwzięć i inicjatyw podejmowanych przez Samorząd !

Skip to content