Dnia 29 września 2022 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu odbyło się walne zebranie organizacyjne przedstawicieli wychowanków MDK z każdej pracowni.

Zebranie prowadziła pani Ala Bochniak, opiekun Samorządu Wychowanków. Na zebraniu przedstawiony został plan pracy oraz harmonogram działań na obecny rok szkolny. Najważniejszą częścią zebrania były wybory władz Samorządu Wychowanków na rok szkolny 2022/2023. W wyniku tajnego głosowania wybrano prezydium Samorządu Wychowanków w składzie: przewodnicząca Wiktoria Pokrywka, zastępca Jan Rozłowski i sekretarz Nikola Żukowska. 
Serdecznie gratulujemy.

Skip to content